ŞEFLERİMİZProf. Dr. NEVZAD ATLIĞ

nevzad

(14 Ekim 1925)

Edirneli bir aileden olan babası Albay Nazmi Atlığ’ın görevli bulunduğu Denizli’nin Sarayköy ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimlerini Ankara, Edirne ve Antakya’da tamamladı. 1943’te girdiği İstanbul Tıp Fakültesi’nden 1949’da mezun oldu. Keman çalan babasının tertiplediği toplantılarda ilk müzik zevkini ve bilgilerini aldı. On beş yaşlarında keman öğrendi. Ankara Radyosu’nun yayınlarından büyük istifadeler sağladı. Yüksek öğrenimi sırasında, Ercümend Berker’in yönetimindeki Üniversite Korosu’nda keman çaldı ve İbnülemin M. Kemâl İnal, Ekrem Karadeniz ve H. Sühâ Gezgin’in evlerinde yapılan meşklere katıldı. 1948’de Üniversite Korosu’na şef oldu ve on yıl aralıksız yönettiği bu koroyla, İstanbul, Ankara ve Kıbrıs’ta birçok konser verdi, radyo yayınlarına katıldı. Askerlik görevinin ardından 1952’de İstanbul Belediye Konservatuvarı öğretmenliğine, 1953’te Konservatuvar İcra Heyeti şefliğine ve İstanbul Radyosu yöneticiliğine atandı. Aynı yıllarda Üniversite Korosu’nun yanısıra  İstanbul Radyosu’nda Küçük Koro’yu yönetti. 1954’te, İcra Heyeti’ndeki görevinden istifa etti. 1955’te Mesud Cemil’in Bağdad Konservatuvarı’na gidişiyle İstanbul Radyosu müdürlüğüne getirildi. Mart 1958’de Radyo müdürlüğünden ayrıldı ve Belediye Konservatuvarı’ndaki görevine dönerek solfej ve nazariyat öğretmenliği, sanat kurulu üyeliği ve başkanlığı gibi görevler üstlendi. 1963’te Mesud Cemil’in vefatının ardından devraldığı Klâsik Koro’yu 1976’ya kadar yönetti. 1972’de TRT Yönetim Kurulu’na seçildi. 1975 öncesinde Yılmaz Öztuna ile Milli Eğitim Bakanlığı Türk Musikisi Araştırma ve Değerlendirme Komisyonu’nu kurarak Türk Musikisi kalsiklerinin notalarıyla Sadeddin Arel’in Türk Musikisi Kimindir? adlı eserini yayınladı ve Devlet Klasik Türk Müziği Korosu’nun kuruluş temellerini oluşturdu. Bir süre vekâleten başkanlık yaptığı İTÜ Devlet Konservatuvarı’nın yeniden yapılanmasını sağladı. Kültür Bakanlığı ve YÖK’ün ortak kararıyla 1985’te profesör, 1987’de Devlet Sanatçısı unvanlarını; 1998’de ise Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü’nü kazandı. 1995’ten itibaren İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’ndaki öğretim üyeliğiyle Devlet Korosu’ndaki şeflik görevini birlikte yürüttü. Yurtiçinde ve yurtdışında çok sayıda konser, TV ve radyo programları, plak, kaset ve CD çalışmalarından başka elli kadar nota fasikülünün yayınını gerçekleştirdi. İstanbul Devlet Korosu’ndan emekliye ayrıldığı 1999’da, Türk Kültürüne Hizmet Vakfı tarafından 50. Sanat Yılında Prof. Dr. Nevzad Atlığ; 2004’te, Nevzad Atlığ / Musikimizle Övünmemiz İçin isimli adına yazılan kitaplar yayınlandı. Halen, İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’nda öğretim üyesi olarak görevini sürdüren Nevzad Atlığ, Vedia Atlığ (Kasaymirza) ile olan evli olup Bülent Atlığ (d. 1952) Nihan (Atlığ) Simpson (d. 1960) isimli iki evlât ve dört torun sahibidir.


MEFHARET YILDIRIM
(Hiç unutmayacağız… Rahmetle anıyor, aziz hâtırası önünde saygıyla eğiliyoruz)
nevzad

(17 Ocak 1919 – 24 Temmuz 1998)

İstanbul’da doğdu. İstanbul Belediye Konservatuvarı Türk Musikisi Bölümü’nde öğrenim gördü. Ses sanatçısı olarak girdiği Ankara Radyosu’nda, başta Ruşen Ferit Kam, Mesud Cemil, Fahri Kopuz, Hakkı Derman, Şerif İçli, Nuri Halil Poyraz ve Vecihe Daryal olmak üzere, dönemin önde gelen müzisyenlerinden faydalandı ve birlikte çalıştı. 1949’da naklen atandığı İstanbul Radyosu’nda solist, korist, koro şefi ve repertuvar kurulu üyesi olarak çalıştı. Uzun yıllar İstanbul Belediye Konservatuvarı Türk Musikisi İcra Heyeti’nde ses sanatçısı, şef ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı. 1976’dan itibaren, yeni kurulan İstanbul Devlet Klasik Türk Müziği Korosu’nda şef yardımcılığı, sanat kurulu üyeliği ve ses sanatçılığı görevleriyle devam ettiği müzik çalışmalarını, 1994’teki emekliliğine kadar sürdürdü. İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı öğretim kadrosundaki görevini, 24 Temmuz 1998’deki vefatına kadar sürdürdü.


ENDER ERGÜN

ender

(18 Nisan 1945)

Diyarbakır’da doğdu. Kuleli Askerî Lisesi’nin ardından İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde okudu. Yüksek öğrenimi sırasında Üniversite Korosu’nda başladığı müzik çalışmalarında Süheylâ Altmışdört’ün öğrencisi oldu. Birçok konserini yönettiği Üniversite Korosu’nun İstanbul Üniversitesi’ne bağlanmasını sağladı. İstanbul Belediye Konservatuvarı’nın beş yıllık normal eğitim süresini iki yılda tamamladı. Konservatuvar öğrencisiyken, S. Altmışdört tarafından M. Nurettin Selçuk ve N. Atlığ’la tanıştırılarak Konservatuvar İcra Heyeti’ne kadrolu, İstanbul Radyosu Klasik Korosu’na misafireten atandı. Atlığ’ın konservatuvardaki derslerinde asistan öğretmenlik yaptı. Halil Can ve Sabahattin Volkan ile dinî musiki çalıştı. Naime Batanay, Cahid Gözkân ve Muazzam Sepetçioğlu’ndan faydalandı. Üniversite Korosu, Belediye Konservatuvarı, Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ve Devlet Konservatuvarı gibi kurumlarda hocalık yaptı. 1976’da kurulan Devlet Klâsik Türk Müziği Korosu’na, ses sanatçısı olarak naklen atanan Ergün, stajyer kadronun yetiştirilmesine katkıda bulundu. 1978’de koronun müdürlüğüne, 1985’te Mefharet Yıldırım’dan sonra şef yardımcılığına getirildi. Kültür Bakanlığı’nca oluşturulan kurullarda görevler aldı. Koro yönetmenliğinde, Klasik Koro anlayışını benimsedi. 1996 Dede Efendi Yılı’nda Dede Efendi Besteleri adlı kitabı F. Salgar ve S. Aytan ile birlikte hazırladı. 1983-2001 yılları arasında İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’nda öğretim görevlisi olarak çalıştı. 25. Yıl / Klâsikler adlı iki albümün şefliğini yaptı. 1998’de koronun şefliğine atandı. Ses sanatçısı Nursel Ergün ile evli olup Ayşe Nihan Aydın adlı bir kızı olan Ergün, 2006’da emekliye ayrıldı.
M. FATİH SALGAR

fatih

(22 Şubat 1954)

Adana’da doğdu. 1972 yılında başladığı İstanbul Belediye Konservatuarı’ndan, Nevzad Atlığ, Süheylâ Altmışdört, İsmail Hakkı Özkan ve Muazzam Sepetçioğlu gibi hocalardan eğitim görerek mezun oldu. Nevzad Atlığ’ın düzenlediği koro çalışmalarına katılarak repertuarını geliştirdi. 1978 yılında mezun olduğu İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eski Önasya Dilleri ve Kültürleri Bölümü’nden, Yakın Çağ ve Umûmî Türk Tarihi kürsülerini de dahil ederek mezun oldu. 1973’ten itibaren Üniversite Korosu’nun çalışmalarına katıldı ve 1976-1988 arasında şef yardımcısı olarak yüzlerce üniversiteli gence Türk Musikisi klasiklerini öğretti. Daha sonra Anadolu Üniversitesi AÖF Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. 1976’da kurulan Devlet Korosu’nun ilk kadrosunda ses sanatçısı olarak yer aldı. İstanbul Üniversitesi Konservatuarı’nda, 1978-2005 yılları arasında usûl öğretmenliği yaptı. Bir süre İTÜ TM Devlet Konservatuarı’nda da öğretim görevlisi olarak çalıştı. Nevzad Atlığ ile birlikte 40 fasiküllük, Türk Musikisi Klasikleri notalarını yayımladı. Yesârî Âsım Arsoy ve İsmail Hakkı Özkan ile birlikte ayrıntılı musiki çalışmalarında bulundu. İstanbul Ansiklopedisi’nin yanı sıra çeşitli dergilerde ve gazetelerde araştırmaları ve yazıları yayınlandı. Dede Efendi, III. Selim, Türk Musikisi’nde 50 Bestekâr ve Mevlevî Âyinleri, Hacı Ârif Bey ve Türk Müziği’nde Makamlar Usuller ve Seyir Örnekleri adlı kitapları yayımlandı. Fatih Salgar, 1998’de, Sanat Kurulu üyesi olduğu İstanbul Devlet Korosu’nun şef yardımcılığına, Ağustos 2006’da ise şefliğine atandı. Koro ses sanatçılarından Berna Salgar ile evli olan Fatih Salgar iki kız çocuk babasıdır.

 

 


BİROL YAYLA

(19 Mart 1960)

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğreniminden sonra 1980’de İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’nda başladığı müzik öğreniminde S. Aksüt, Ö. Orhon, E. Korkmaz ve A. Kabaklı gibi hocalardan yararlandı. Tanburî Cemil Bey, Necdet Yaşar, Niyazi Sayın gibi usta müzisyenlerin üslûplarını ve tekniklerini inceledi. 1983’te Devlet Korosu kadrosuna katıldı. 1990’da A. Şenol Filiz’le başladığı ikili çalışmalarla hem kendi ürettikleri müzikler, hem de geleneksel müziğimizin örnekleri üzerine konser çalışmalarında bulundu. Yansımalar adı ile anılan ikili, 1991’de Yansımalar, 1995’te Bâb-ı Esrar, 2000’de Serzeniş, 2001’de Vuslat ve 2004’te Pervâne adlı albümleri yayınladı. 1993’te, Meral Uğurlu ile ABD’de albüm ve konser çalışmalarında bulundu. 1998’de klasik sazeserlerinden oluşan Mâhur albümünü ve Necdet Yaşar’ın eski ve yeni icralarından oluşan Necdet Yaşar albümünü ve 2006’da Niyazi Sayın - Necdet Yaşar albümünü A. Şenol Filiz’le birlikte hazırladı. 1999’da Kantemir ve Ali Ufkî dönemlerinin eserlerini, dönemindeki çalgılarıyla seslendiren Bezmârâ Topluluğu’nda tanbur ve kopuz çalan Yayla, aynı topluluğun Fransa’da yayınlanan Splendours of Topkapı albümünde yer aldı ve Türkiye’de yayınlanan Yitik Sesin Peşinde albümünün ve 2000’de, 15-20. yüzyıllara ait eserlerin enstrümantal olarak seslendirildiği Miras albümünün yapımını A. Ş. Filiz’le üstlendi. ABD, Almanya, Fransa, Romanya, Mısır, Tunus, Belarus, Sudan, Hindistan, Litvanya, Yunanistan ve KKTC’de konser ve albüm çalışmaları yapan Yayla, 1999 Haziran ayından itibaren bir yıl, BRT TV’de yayınlanan Gelenekten Geleceğe Yansımalar programını ve 2003 yılında TRT’de yayınlanan Yansımalar adlı programı A. Ş. Filiz’le birlikte hazırlayıp sundu. TRT’de yayınlanan Altın Kanatlar, Esir Şehrin İnsanları ve Duvardaki Gölgeler isimli belgesellerin müziklerini hazırladı. Ağustos 2006’da Devlet Korosu Sanat Kurulu üyeliğine seçilen Birol Yayla, Aralık 2006 itibarıyla koronun şef yardımcılığına atandı. Yayla, evli ve bir çocuk babasıdır. Birol Yayla koroda Eylül 2006 ve Eylül 2012 tarihleri arasında görev yapmıştır.
MEHMET GÜNTEKİN (Şef Yrd. V.)

mehmet

(1963)

1963’te Bafra’da doğdu. İÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde öğrenim gördü. Üniversite öğrenimi sırasında İstanbul Belediye Konservatuarı’na devam etti. Üniversite Korosu’nda Süheylâ Altmışdört ile Fatih Salgar’ın öğrencisi oldu, idari görevler üstlendi. “Dünden Bugüne İstanbul” ve “Osmanlılar” gibi ansiklopedilerde yazarlık; CD, kitap ve dergi yayıncılığı yaptı. Kurduğu İstanbul Fasıl Topluluğu ve Necdet Yaşar Ensemble gibi başka gruplarla birçok ülkede konserler verdi. Bir TV programıyla Yazarlar Birliği 1998 TV-Müzik Ödülü’nü kazandı. İncilâ Bertuğ ile TRT-TV’de musiki programları hazırlayıp sundu. TRT İstanbul Radyosu’nda 104 bölüm süren Müzikli Maarif Takvimi programını hazırlayıp sundu. Bilim ve sanat kurumlarında tebliğler ve seminerler verdi. Tarih, repertuar, arşiv ve biyografi konularında yararlandığı Murat Bardakçı ile ortak yayınlar yaptı. Tercüman gazetesinde müzik editörlüğü; Musiki Mecmuası’nda yayıncılık ve sorumlu yazı işleri müdürlüğü; Hürriyet Tarih’te yazarlık, danışma kurulu üyeliği ve redaktörlük; Habertürk Tarih’te yazarlık görevleri üstlendi. Sözlü tarih çalışmaları İstanbul Araştırmaları Dergisi’nde yayınlandı. Necdet Yaşar’ın Hatıraları, Nevzad Atlığ’ın Hatıraları, Şerif Muhiddin Targan, Bekir Sıdkı Sezgin, Eyüplü Musikişinaslar (M. Nuri Haskan’la), Kâni Karaca, Üniversite Korosu, İstanbul’un 100 Musikişinası, İstanbul’un 100 Şarkısı, Nevzad Atlığ’ın Tanıklığında, Mühendishane’de Musiki ve Malatyalı Musikişinaslar adlarındaki kitapları ve risaleleri yayınlandı. Dede Efendi hakkındaki Kuğunun Son Şarkısı ile Expo-2005’te Türkiye’yi Japonya’da temsil eden Rose and Tulip gösterilerinin şefliğini; Itrî Klasik Türk Musikisi Ödülleri’nin yönetmenliğini üstlendi. Türk Musikisi Vakfı ile Kültür Konseyi Derneği’nde yönetim kurulu üyesi; Heybeliada İlm-i Musiki derneğinde başkan; Turing kurumunda üye; Alaturka Records projesi koordinatörü ve Müzikli Maarif Takvimi ile İstanbul Fasıl Topluluğu projelerinin yönetmenidir. TRT İstanbul Radyosu’nda yayınlanan Sandıktakiler adlı programı hazırlayıp sunmaktadır. 1986’dan beri görev yaptığı Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu’nun müdürlüğüne 2006’da, şef yardımcılığına 2014’te atandı. İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı müzik yönetmenliği görevinde Türk Müzik Kültürünün Hafızası, Dârülelhan Külliyatı, Uluslararası Ali Ufkî Yılı, Uluslararası Yorgo Bacanos Ud Festivali gibi 25 projeyi yönetti. Hâlen Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu şef vekilidir.

 

 


MURAT AYDEMİR

(23 Ekim 1971)

Almanya, Hannover’de doğdu. İTÜ TMD Konservatuarı’nda 1982’de başladığı ve 10 yıl süren öğreniminde Necip Gülses’le tanbur çalıştı ve 1992’de Çalgı Eğitimi Bölümü’nden mezun oldu. 1989’da Necdet Yaşar’ın yönetimindeki İstanbul DTM Topluluğu’nda bir yıl misafir sanatçı olarak çalıştı. Necdet Yaşar başta olmak üzere, B. Sıdkı Sezgin, A. Yavaşça, İ. Özgen, C. Tanrıkorur, E. Deran gibi ustalarla çalıştı. Kemençeci Derya Türkan ile birlikte yaptıkları Ahenk Volüm/1 (1997) ve Ahenk Volüm/2 (2006), ABD’de Golden Horn, Türkiye’de Kalan Müzik tarafından yayınlandı. İkili, 2003’te Almanya’da ve 2005’te ABD California’da sekiz konserden oluşan iki turne yaptı. 2002’de ney sanatçısı Salih Bilgin ile yaptıkları Nevâ albümü Türkiye’de Kaf Müzik, ABD’de Golden Horn tarafından yayınlandı. İkili, Ocak 2006’da Washington’da Smithsonian Institution’de gerçekleştirilen Osmanlı Kaftanları sergisinde üç konser verdi. 1999’da kurulan Cantemir Ensemble ile 2000’de Yapı Kredi Yayınları tarafından Yalçın Tura'nın çevirisi ile yayınlanan “Kantemiroğlu Edvarı” için iki CD yaptı. Aynı grupla konser, seminer ve sempozyumlara katıldı. 2003’de ilk konserini veren ve 2007’de Mızrabın Nefesi isimli albümü Kalan Müzik tarafından yayınlanan aynı adlı topluluğun sazendelerindendir. Cengiz Onural ve Derya Türkan ile beraber 1997’de kurdukları İncesaz grubu ile Eski Nisan, İkinci Bahar, Eylül Şarkıları, İstanbul’a Dair, Mazi Kalbimde, Elif ve Kalbimdeki Deniz isimli yedi albümü daha bulunmaktadır. Bu albümlerde ve İncesaz’ın müziklerini yaptığı pek çok TV dizisi ve belgesellerde beste çalışmalarını değerlendiren sanatçı, aynı zamanda lavta da çalmaktadır. 2008’de kendi adını taşıyan ilk solo tanbur albümünü Kalan Müzik’ten yayınlayan Aydemir, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti kapsamında yayınlanan Turkish Music Makam Guide adlı dış tanıtıma yönelik kitabın yazarıdır. 1990’dan beri Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu’nda çalışmalarını sürdürmekte ve 2019 yılında koro şef yardımcılığı vekilliğine atanan Murat Aydemir, Esra (Ertüre) Aydemir ile evlidir.
(1963)