YÖNETİM

SANAT KURULUMUZ

M. Fatih SALGAR / Şef

Mehmet GÜNTEKİN / Şef Yardımcısı

Nadi ÇAĞLAYAN / Koro Müdürü

Birol YAYLA / Ses Sanatçısı

Yıldırım ÖĞÜT / Ses Sanatçısı

şefimiz

M. Fatih SALGAR

şef yardımcımız

Mehmet GÜNTEKİN

müdüriyetimiz

Nadi ÇAĞLAYAN / Koro Müdürü

Saime DEĞİRMENCİ / İletişim

Ramazan DİLEK – Mustafa ÇİLEK/ Sahne Düzeni