YÖNETİM ŞEMAMIZ

SANAT KURULUMUZ

M. Fatih SALGAR / Şef

Mehmet GÜNTEKİN / Şef Yardımcısı

Nadi ÇAĞLAYAN / Koro Müdürü

Salih BİLGİN / Tanbur Sanatçısı

Vedat KOŞAR /Ses Sanatçısı

 

idari personel

Saime DEĞİRMENCİ /İletişim

Ramazan DİLEK – Mustafa ÇİLEK/ Sahne Düzeni