Güfte ÖBİMEN ŞEN / HİCAZ / ORTA AKSAK / ŞARKI

Ömrüm artar sana baktıkça perestişle benim

Cânımın cânı mısın rûhum musun şûh-i şenim

Seni gördükçe şifâyâb oluyor hasta tenim

Cânımın cânı mısın rûhum musun şûh-i şenim

Duyduğum bu şiddetli aşkla sana baktıkça ömrüm artıyor. Ey şen sevgilim, canımın canı mısın, ruhum musun? Hasta vücudum seni gördükçe şifa buluyor. Ey şen sevgilim, canımın canı mısın, ruhum musun?

 

 

SÜLEYMAN ERGUNER / UŞŞÂK / YÜRÜK SEMÂÎ / ŞARKI

Ömrün şu biten neşvesi tâm olsun erenler

Son meclîsi câm üstüne câm olsun erenler

Şükranla vedâ ettiğimiz câm-ı fenâya

Son pendimiz ahlâfa devâm olsun erenler

Câzise harâbât-ı ilâhîde de her şeb

Yârân yine rindân-ı kirâm olsun erenler

Tekrar mülâkî oluruz bezm-i ezelde

Evvel giden ahbâba selâm olsun erenler

Güfte: Yahya Kemâl Beyatlı

Erenler, ömrün şu biten sevinci tam olsun; son toplantısı, kadeh üstüne kadeh olsun. Şükranla veda ettiğimiz fani kadehe son öğüdümüz, beraberliğe devam etmek olsun.Erenler, ilâhî meyhanelerde her gece dostlar yine soylu kalenderlerden olsun. Ezel meclisinde elbet tekrar bir araya geliriz; bizden önce giden dostlara selâm olsun.