Güfte P(P)

AHMET RASİM / SÛZNÂK / CURCUNA / ŞARKI

Pek revâdır sevdiğim ettiklerin

Âşıkı günlerce beklettiklerin

Gelmeyip ağyâr ile gittiklerin

Gez görüş eğlen sıkılma zevke bak

Bir gelir insan cihâna durma çak

Güfte: Ahmet Rasim

 

Sevgilim, âşığını günlerce bekletmelerin; gelmeyip başkalarıyla gitmelerin… Bütün yaptıkların pek uygundur. Gez, görüş, eğlen, sıkılma; bak keyfine! Nasıl olsa insan dünyaya bir kere gelir; durma, iç!

 

TANBURÎ İSAK / ŞEDD-İ ARABÂN / YÜRÜK SEMÂÎ / YÜRÜK SEMÂÎ

Pîr olmada gerçi gönül ammâ civân ister

Nevreste-nihâl tıfl-beyim nevcivân ister

Dem-be-dem çün aşk-ı derûn olmada efzûn

Câme-hâbe azm eylemeyi ol nihân ister

Gönül yaşlansa da yine genç sevgili ister. Yeni yetişen fidan gibi genç bir sevgili ister. Gönüldeki aşk daima çoğalır ve gizlice sevgilinin geceliğine bürünmeye niyetlenir.