Güfte ŞDEDE EFENDİ / SULTÂNÎYEGÂH / YÜRÜKSEMÂÎ / YÜRÜKSEMÂÎ

Şâd eyledi cân ü dilimi rûh-i revânım

Kurbân edeyim râhına nakd-i dil ü cânım

İhsân-ı hümâyûnuna mümkîn mi teşekkür

Tâ’dâd edemez serde hezâr olsa zebânım

Sevgili, canımı ve gönlümü sevinçlere boğdu. Onun yoluna tatlı canım ve gönlüm kurban olsun. Yüz tane dilim olsa bile onun mübarek iyiliklerini sayamazdım ve teşekkür etmem mümkün olmazdı.

 

CEVDET ÇAĞLA / KÜRDÎLİHİCAZKÂR / AĞIR AKSAK / ŞARKI

Şimdi hâtırda mıdır âşık-ı nâlân acaba

Kim onun artık o gül rûyine hayrân acaba

Yine yâdında mıdır eski perîşân acaba

Kim onun artık o gül rûyine hayrân acaba

Güfte: Rüştü Şardağ

 

O sevgili acaba, gözyaşı döken âşıkını hatırlamakta mıdır? Onun gül yüzüne şimdi kim hayrandır? Acaba eski, kederli sevgilisi hatırına geliyor mudur? Onun gül yüzüne şimdi kim hayrandır?