Güfte UHACI ÂRİF BEY / NİHÂVEND / CURCUNA / ŞARKI

Uyur dâim uyanmazdı benim baht-ı siyehkârım

Arar bulmazdı asla hâb-ı rahat çeşm-i bîdârım

Açıldı gonca-i matlab yine şenlendi gülzârım

Beni lûtfunla dilşâd eyledin şevketli sultânım

Güfte: Mehmet Sâdi Bey

 

Kara bahtım hep uykudaydı, hiç uyanmazdı. Uykusuz gözlerim rahat bir uykuyu arar, ama asla bulamazdı. Maksadımın goncası açılınca gül bahçem yine şenlendi. Ey büyük padişahım, lûtfunla gönlümü şenlendirdin.