Güfte ÜŞEVKİ BEY / HİCAZ / YÜRÜK SEMÂÎ / ŞARKI

Ülfet etsem yâr ile ağyâre ne

Yansam âteşler gibi dildâre ne

Ben helâk olsam mürüvvetkâre ne

Ülfet ister gönlüm ammâ çâre ne

Sevgiliyle dostluk etsem, bu başkalarını niye ilgilendiriyor? Ateşler gibi yansam sevgilinin umurunda mı? Ben mahvolsam dahi sevgilinin kılı kıpırdamaz. Gönlüm, sevgiliyle dostluk istiyor, ama bunun çaresi ne?