Güfte V(V)

 

TANBURÎ CEMİL BEY / MÂHUR / AĞIR AKSAK / ŞARKI

Var iken zâtında böyle hüsn ü ân olma nihân

Seyre çık reftâr edip uşşâkı eyle şâd-gâm

Sen kimin meftûnusun mahzûn durursun her zaman

Seyre çık reftâr edip uşşâkı eyle şâd-ı gam

 

Böyle bir güzelliğe sahipken, gizlenme. Yürü, gezin ki âşıkların üzüntülerinden kurtulsunlar. Sen kime tutkusun ki her zaman hüzünlü duruyorsun? Yürü, gezin ki âşıkların üzüntülerinden kurtulsunlar.

 

MAHMUD CELÂLEDDİN PAŞA / KARCIĞAR / SEMÂÎ / ŞARKI

Vâh me’yûs-i visâlindir gönül

Şimdi me’nûs-i hayâlindir gönül

Bülbül-i bağ-ı cemâlindir gönül

Âh bir âşüfte hâlindir gönül

Güfte: Mahmud Celâleddin PaşaVah ki, gönül kavuşmaktan ümidini kesmiştir. Şimdi hayaline alışmış durumdadır. Güzelliğinin bağında bir bülbüldür. Ah, gönül şimdi çılgın bir haldedir.

TANBURÎ CEMİL BEY / MÂHÛR / AĞIR AKSAK / ŞARKI

Vâr iken zâtında böyle hüsn ü ân olma nihân

Seyre çık reftâr edip uşşâkı eyle şâd-gâm

Sen kimin meftûnusun mahzûn durursun her zamân

Seyre çık reftâr edip uşşâkı eyle şâd-gâm

Böylesine bir güzelliğe sahipken gizlenme. Çık, gezin ki âşıkları mutlu et. Sen kime tutkunsun ki her zaman böyle mahzun duruyorsun? Çık, gezin ki âşıkları mutlu et.

 

 

 

LEM’İ ATLI / NİŞÂBUREK / TÜRKAKSAĞI / ŞARKI

Varsın gönül aşkınla harâb olsun efendim

Cânânıma nezreylemişim cânımı kendim

Dermân aradım derdime hicrânı beğendim

Yansın gönül aşkınla harâb olsun efendim

Güfte: Vecdi Bingöl

 

Efendim, gönlüm aşkınla harap olsun razıyım; çünkü canımı zaten sevgilime adamışım. Bu derdime bir derman aradım; ayrılık acısını seçtim. Efendim, gönlüm aşkınla yansın, harap olsun; razıyım.