Güfte Z(Z)

 

HACI ÂRİF BEY / MÂHÛR / CURCUNA / ŞARKI

Zâhirî hâle bakıp etme dahîl bir ferdi

Çekilir çile değil çille-i germ ü serdi

Kendi hâlince olur her kişinin bir derdi

Tükenir mi feleğin sille-i nerm ü serdi

Mihneti kendine zevk etmedir âlemde hüner

Gam ü şâdî-i felek böyle gelir böyle gider              

Güfte: Mehmet Sâdi BeyGörünen hale bakıp hiç kimseyi dışlama. Acı ve tatlı çileler, çekilir çile değildir. Herkesin kendi halince bir derdi vardır. Feleğin yumuşak ve sert silleleri tükenmez. Dünyada hüner, eziyeti zevk haline getirebilmektir. Feleğin sevinci ve üzüntüsü böyle gelir, böyle gider.

 

İBRAHİM EFENDİ / HÜZZAM / AKSAK / ŞARKI

Zamânı var ki her bezmim anarsın

Beni bir gün olur elbet ararsın

Gelince hâtıra durmaz yanarsın

Beni bir gün olur elbet ararsın

 

Bir gün gelir, her bir araya gelişimizi hatırlarsın. Bir gün beni elbette ki ararsın. Aklına gelince, hiçbir şey olmaz değil, yanarsın. Bir gün beni elbette ki ararsın.

 

LEM’İ ATLI / HÜSEYNÎ / DÜYEK / ŞARKI

Zamân olur ki anın hacle-i visâlinde

Bir inzivâ ve o cânânı bî-vefâ bulurum

Zamân olur ki gözümden kaçan hayâlinde

Hayât-ı rûhuma müşfik bir âşinâ bulurum

Güfte: Fâik Âli Ozansoy

 

Zaman olur ki kavuştuğumuz odada, o sevgiliyi vefasız bulurum ve dünyadan elimi eteğimi çekesim gelir. Bazen de gözümden kaçan hayalinde, hayatım ve ruhum için şefkat dolu bir sevgili bulurum.

 

KEMÂNÎ SARKİS EFENDİ / ACEMKÜRDÎ / S. SEMÂÎ / ŞARKI

Zannetme seni şimdi görüp gönlümü verdim

Ey hüsn-i ezel ben seni evvel de severdim

Yıllarca senin uğruna hep gözyaşı döktüm

Âlâmımı aldın da sen oldun yeni derdim

 

Zannetme ki seni şimdi görüp de âşık oldum. Ey ezelî güzel, ben seni önceden de severdim. Yıllarca senin uğruna hep gözyaşı döktüm. Bütün elemlerimi aldın, ama şimdi yeni derdim sen oldun.

 

HACI FÂİK BEY / SEGÂH / AKSAK / ŞARKI

Zencir-i aşkın dil-bestesiyim

Dîvânen oldum bilmez misin sen

Şem’-i cemâlin âşüftesiyim

Pervânen oldum bilmez misin sen

Güfte: Hacı Fâik Bey

 

Aşk zincirine gönülden bağlıyım. Senin için aklımı yitirdim, bilmiyor musun? Güzelliğin bir güneş gibi yakıcı ve ben bu güzelliğe çılgıncasına tutulmuş, etrafında dönüp duran bir kelebek gibi âcizim; bilmiyor musun?

 

ALİ RİFAT ÇAĞATAY / NİHÂVEND / LENKFAHTE / BESTE

Zülfün görenlerin hep bahtı siyâh olurmuş

Tek zülfünü göreydim bahtım siyâh olaydı

Güçmüş vefâ yolunda Nevres murâda ermek

Ey kâşi kûy-i yâre bir başka râh olaydı

Güfte: Nevres-i Cedîd

 

Sevgili! Saçlarını görenlerin bahtı siyah olurmuş. Yeter ki saçlarını göreydim; bahtımın kararmasına razı olurdum. Ey Nevresvefa yolunda murada ermek zormuş. Keşke sevgilinin diyarına ulaşmak için başka bir yol olaydı.