GÜFTE Y

DEDE EFENDİ / RAST / SEMÂÎ / ŞARKI

Yine bir gül-nihâl aldı bu gönlümü

Sîm-ten gonca-fem bî-bedel ol güzel

Âteşîn ruhleri yaktı bu gönlümü

Pür-edâ pür-cefâ pek küçük pek güzel

Görmedim kimsede böyle bir dil-rübâ

Böyle kaş böyle göz böyle el böyle yüz

Âşıkın bağrını üzmeye göz süzer

El’aman pek yaman her zaman ol güzel

Yine bir gül fidanı beni kendine âşık etti. O güzel gümüş tenli, gonca dudaklı ve bedelsizdir. Ateş gibi yanakları bu gönlümü yaktı. O güzel eda dolu, cefa dolu, pek küçük ve pek güzeldir.Kimsede böyle bir gönül alıcılık ve böyle kaş, göz, el ve yüz görmedim. Âşıkının kalbini üzmek için süzdüğü gözlerden illâllah! O güzel her zaman güzeldir.

DEDE EFENDİ / HİCAZ /  YÜRÜK SEMÂÎ / YÜRÜK SEMÂÎ

Yine neş’e-i muhabbet dil ü cânım etti şeydâ

Yine bezm-i ıyş-ı vuslat edip ehl-i aşkı ihyâ

Aman ey gül-i nihâlim beni eyle vasla şâyân

Sana cân ü dil fedâdır gönül andelîb gûyâ

Güfte: Dede Efendi

 

 

Muhabbetin neş’esi, gönlümü ve canımı çılgına çevirdi. Kavuşmamız ve bir araya gelişimiz, aşk ehlini yüceltti. Ey gül fidanım, aman, beni kavuşmaya lâyık gör. Sana canım ve gönlüm fedadır, gönül aşkınla bülbüle dönmüştür.

 

 

NEDİM ŞÜKRÜ BEY / HİCAZ / CURCUNA / ŞARKI

Yüceldikçe yüceldi yüce dağlar Cemâl-i yâri görmez dîdem ağlar Bakındı seyl-i çeşmim nice çağlar Cemâl-i yâri görmez dîdem ağlar Sabâ benden selâm söyle o yâre Gönül mahzun derûnum pâre pâre Kaderde ayrılık varmış ne çâre Cemâl-i yâri görmez dîdem ağlar Yüce dağlar yüceldikçe yüceldi. Gözlerim, sevgilinin güzel yüzünü görmedikçe ağlıyor. Bakın, gözyaşlarım nasıl çağlıyor. Gözlerim, sevgilinin güzel yüzünü görmedikçe ağlıyor. Sabah rüzgârı, o sevgiliye benden selâm söyle. Gönlüm üzüntü dolu, kalbim parça parça. Ne çare ki kaderde ayrılık varmış. Gözlerim, sevgilinin güzel yüzünü görmedikçe ağlıyor.

NEDİM ŞÜKRÜ BEY / HİCAZ / CURCUNA / ŞARKI

Yüceldikçe yüceldi yüce dağlar / Cemâl-i yâri görmez dîdem ağlar

Bakındı seyl-i çeşmim nice çağlar / Cemâl-i yâri görmez dîdem ağlar

Sabâ benden selâm söyle o yâre / Gönül mahzun derûnum pâre pâre

Kaderde ayrılık varmış ne çâre / Cemâl-i yâri görmez dîdem ağlar

Yüce dağlar yüceldikçe yüceldi. Gözlerim, sevgilinin güzel yüzünü görmedikçe ağlıyor. Bakın, gözyaşlarım nasıl çağlıyor. Gözlerim, sevgilinin güzel yüzünü görmedikçe ağlıyor.

Sabah rüzgârı, o sevgiliye benden selâm söyle. Gönlüm üzüntü dolu, kalbim parça parça. Ne çare ki kaderde ayrılık varmış. Gözlerim, sevgilinin güzel yüzünü görmedikçe ağlıyor.