1.Anons
2.MAHUR PEŞREVİ - MAHUR BESTE - Dede Efendi: Ey gonca dehen hâr-ı elem cânıma geçti
3.MAHUR YÜRÜK SEMAİ - Dede Efendi: Yine zevrak-ı derûnum kırılıp kenâre düştü
4.MAHUR ŞARKI - Basmacı Abdi Efendi: Gülşen-i ezhâr açtı
5.MAHUR ŞARKI - Hacı Arif Bey: Gösterip ağyâre lütfun bizlere bigânesin
6.ZAVİL TÜRKÜ - Yörük de yaylasında
7.TANBUR TAKSİMİ - Murat Aydemir
8.HİCAZKÂR YÜRÜK SEMAİ - Zekâi Dede: Bülbül gibi pür oldu cihân nağmelerimden
9.HİCAZKÂR ŞARKI - Lemi Atlı: Penbelikle imtizac etmiş tenin
10.HİCAZKÂR ŞARKI - SAKİNE SERMİN KANBUR - Kemani Tatyos Efendi: Mânî oluyor hâlimi takrîre hicâbı
11.HİCAZKÂR ŞARKI - Lavtacı Ovrik - Mestim bu gece
12.KANUN TAKSİMİ - TANER SAYACIOĞLU
13.BESTENİGÂR ŞARKI - EZGİ KÖKER - Haşim Bey: Kaçma mecbûrundan ey âhû-yi vahşî
14.BESTENİGÂR ŞARKI - EZGİ KÖKER - Hafız Hüsnü Bey: Çok sürmedi geçti tarab-ı şevk-i bahârım
15.BESTENİGÂR ŞARKI - EZGİ KÖKER - Aleko Bacanos: Öyle bir âfet-i yektâ-yı emelsin
16.SABA ŞARKI - EZGİ KÖKER - Tanburi Mustafa Çavuş: Bir esmere gönül verdim
17.KEMAN TAKSİMİ - A. ŞÜKRÜ ÖZOĞUZ
18.HÜZZAM ŞARKI - Medeni Aziz Efendi: Kerem eyle mestane kıl bir nigâh
19.HÜZZAM - ADNAN MUNGAN - Bimen Şen: Rûhumda bu şeb hicr-i visâlin yanıyorken
20.HÜZZAM ŞARKI - Klarnetçi İbrahim Efendi: Zamânı var ki her bezmim anarsın
21.SEGÂH ŞARKI - MÜNİP UTANDI - Yemenimin uçları
22.SEGÂH ŞARKI - Hacı Arif Bey: Olmaz ilaç sîne-i sad pâreme
23.HÜSEYNİ TÜRKÜ - Havada bulut yok
24.UŞŞAK ŞARKI - Giriftzen Asım Bey: Cânâ rakibi handân edersin