1.FERAHNAK PEŞREVİ - Zeki Mehmed Ağa - FERAHNAK KÂR - Dellalzade İsmail Efendi 0 Resm-i sûr oldu
2.FERAHNAK BESTE - Zekâi Dede 0 Söyletme beni cânım efendim kederim var
3.FERAHNAK Y ÜRÜK SEMAİ - Şakir Ağa 0 Bir dilbere dil düştü ki
4.KEMAN TAKSİMİ - İHSAN ASLAN
5.HİCAZ ŞARKI - Tanburi Ali Efendi 0 Hasret odu yaktı ciğerim
6.HİCAZ ŞARKI - Enderuni Ali Bey 0 Derdimi arz etmeye ol şûha bir dem bulmadım
7.HİCAZ ŞARKI - Şevki Bey 0 Dil yâresini andıracak yâre bulunmaz
8.HİCAZ ŞARKI - Hafız Yusuf Efendi 0 Sevdâ-yı rûhun aşk eline son seferimdir
9.ŞEDARABAN PEŞREVİ - Refik Fersan - KLASİK 5'Lİ (Aziz Şenol Filiz, Birol Yayla, Lütfiye Özer, Samim Karaca, Taner Sayacıoğlu)
10.NİHAVEND SAZ SEMAİSİ - Mesud Cemil - KLASİK 5'Lİ (Aziz Şenol Filiz, Birol Yayla, Lütfiye Özer, Samim Karaca, Taner Sayacıoğlu)
11.UŞŞAK ŞARKI - MÜNİP UTANDI - Şevki Bey 0 Kimseler gelmez senin feryâd-ı âteş-bağrına
12.UŞŞAK ŞARKI - MÜNİP UTANDI - Lemi Atlı 0 Günler geçiyor gönlümün ezvâkı tükendi
13.UŞŞAK ŞARKI - MÜNİP UTANDI - Rakım Elkutlu 0 Bahçem yine sâyende serâb oldu
14.UŞŞAK ŞARKI - MÜNİP UTANDI - Subhi Ziya Özbekkan 0 Dökülmüş zambak gibi
15.NİHAVEND ŞARKI - Lemi Atlı 0 Bin gül çıkarırdım sana kalbimdeki külden
16.NİHAVEND ŞARKI - Şeyh Edhem Efendi 0 Gönlüm yine bir âteş-i hicrâne dolaştı
17.NİHAVEND ŞARKI - Sermüezzin İsmail Hakkı Efendi 0 Nerelerde kaldın ey serv-i nâzım
18.NİHAVEND ŞARKI - Rahmi Bey 0 Süzüp süzüp de ey melek o çeşm-i nim-hâbını
19.NİHAVEND ŞARKI - Muhlis Sabahaddin Ezgi 0 Üç yıl beni sevdânın ipek saçları sardı
20.NİHAVEND ŞARKI - Faize Ergin 0 Kız sen geldin Çerkeş'ten