Güfte I - İI  

LEM’İ ATLI / ŞEDD-İ ARABÂN / AĞIR AKSAK / ŞARKI

Îdini tebrîk için ey gül’izâr

Pâyine yüz sürdü sultân-ı bahâr

Ağzını öpsün hezâr-ı nağmekâr

Nahl-i ömrün böyle olsun pâyidâr

Güfte: Avram NaumEy gül yanaklı, senin bayramını tebrik etmek için, baharın sultanı ayaklarına yüz sürdü. Nağmeler şakıyan bülbül, senin dudaklarını öpsün. Ömür ağacın böyle sürekli olsun.